Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

ΧΗΜΕΙΑ TΩΝ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΝ 3d ΚΑΙ 4f ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΟΡ.


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Περλεπές Σπύρος Π.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κατσουλάκου Ευγενία
Παπαευσταθίου Ιωάννης Σ.
Προϋπολογισμός 83.839,08 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Boca Ramon Καθηγητής 2
Brechin Euan K. Λέκτορας 6
Christou George Καθηγητής 4
Escuer Albert Καθηγητής 6
Fabiani Francesca P. A. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 2
Foguet-Albiol Dolos Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 2
Gass Ian A. Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2
Janssens Jos Ερευνήτρια 2
Korabic Maria Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2
Mrozinski Jerzy Καθηγητής 2
Murrie Mark Λέκτορας 2
Parsons Simon Έμπειρη Ερευνήτρια 2
Pikramenou Ζοe Λέκτορας School of Chemical Sciences, 0
Tuchagues Jean-Pierre Καθηγητής Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS. UPR 8241. Toulouse, France 0
Vicente Ramon Καθηγητής 2
Vinslava Alina Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 2
Wernsdorfer Wolfgang Έμπειρη Ερευνήτρια 2
Whittaker Α. Gavin Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2
Βλαχοπούλου Γεωργία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 6
Διαμαντοπούλου Ελεάννα 4
Διονυσοπούλου Σταυρούλα 2
Ευθυμίου Κων/νος Μεταπτυχιακός Φοιτητής 8
Ευθυμίου Γεώργιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2
Κατσουλάκου Ευγενία Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 30
Κονιδάρης Κωνσταντής Μεταπτυχιακός Φοιτητής 10
Κυρίτσης Παναγιώτης Λέκτορας 3
Λιανός Παναγιώτης Καθηγητής ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2
Μάνεση-Ζούπα Έβη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 46
Μήλιος Κων/νος Ερευνήτρια 8
Μπακάλμπασης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής 4
Μπεκιάρη Βλασούλα 2
Μπούνταλης Αθανάσιος Dr 4
Ναστόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής 3
Παπαευσταθίου Ιωάννης Σ. Έμπειρη Ερευνήτρια 4
Παπατριανταφυλλοπούλου Κων/να Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 12
Πατρίκιος Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής 1
Περλεπές Σπύρος Π. Καθηγητής 46
Πρίγγουρη Κων/να Προπτυχιακή Φοιτήτρια 2
Ραπτοπούλου Αικατερίνη 6
Σανάκης Ιωάννης Έμπειρη Ερευνήτρια 3
Σταματάτος Θεοχάρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής 6
Στούμπος Κων/νος Προπτυχιακός Φοιτητής 6
Τασιόπουλος Αναστασιος Λέκτορας 3
Τερζής Αριστείδης Έμπειρη Ερευνήτρια 6
Ψυχάρης Βασίλης Έμπειρη Ερευνήτρια ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2