Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Καινοτόμων Καταλυτών και Αντιδραστήρων για τη Φωτοκαταλυτική Διάσπαση του Νερού προς Παραγωγή Υδρόγόνου με Χρήση Ηλιακής Ακτινοβολίας


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κονταρίδης Δημ.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πάππας Δημήτριος
Στυλίδη Μαρία
Προϋπολογισμός 59.224,12 €
Διάρκεια Έργου 42 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/08/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Βερύκιος Ξενοφών Μέλος ΔΕΠ Χημική Μηχανική 42
Κονταρίδης Δημ. Μέλος ΔΕΠ Χημική Μηχανική 42
Κουνάβης Παναγιώτης Μέλος ΔΕΠ Χημική Μηχανική 42
Λιανός Παναγιώτης Καθηγητής Χημική Μηχανική 42
Μπεκιάρη Βλασούλα Χημική Μηχανική 17
Μπούρας Παναγιώτης Ερευνήτρια Χημική Μηχανική 42
Πάππας Δημήτριος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χημική Μηχανική 28
Πατσούρα Αλεξία Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Χημική Μηχανική 42
Σιονακίδης Ιωάννης Ερευνήτρια Χημική Μηχανική 42
Σταθάτος Ηλίας Μέλος ΔΕΠ Χημική Μηχανική 42
Στυλίδη Μαρία Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Χημική Μηχανική 14