Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Φασματοσκοπική Μελέτη Λεπτών Μεταλλικών Υμενίων σε Επιφάνειες Ημιαγωγών Ευρέως Χάσματος


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 45.127,08 €
Διάρκεια Έργου 39 μήνες
Έναρξη Έργου 01/04/2004
Λήξη Έργου 30/06/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Καθηγητής 0