Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Μελέτη αξιοποίησης βασικών και υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου για χρήση τους ως μαρμάρων, σκληρών αδρανών και πυρίμαχων υλικών.


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Γεωλογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Προϋπολογισμός 84.490,26 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Αντωνέλλου Ασπασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ορυκτολογία - Πετρολογία 24
Καρίπη Σοφία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Καψιώτης Αργύριος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Κούκης Γεώργιος Μέλος ΔΕΠ Τεχνική Γεωλογία 45
Κουτσοβίτης Πέτρος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Μαγκανάς Ανδρέας Ερευνήτρια Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Μιγκίρος Γεώργιος Ερευνήτρια Τεκτονική Γεωλογία 45
Μπλιώνα Μαρία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ορυκτολογία - Πετρολογία 24
Μπουρούνη Πηνελόπη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Ρηγόπουλος Ιωάννης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Στουρνάρας Κωνσταντίνος Ερευνήτρια Βιομηχανικές Εφαρμογές 12
Τσικούρας Βασίλειος Μέλος ΔΕΠ Ορυκτολογία - Πετρολογία 45
Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος Μέλος ΔΕΠ Ορυκτολογία - Πετρολογία 45