Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Χαρακτηρισμός του οργανικού και ανόργανου μέρους τυρφών, λιγνιτών και άλλων οργανικών ιζημάτων με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Γεωλογίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρηστάνης Κίμων
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Παπαζησίμου Στέφανος
Προϋπολογισμός 62.351,91 €
Διάρκεια Έργου 34 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2006Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Cressey Gordon Ερευνήτρια Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λονδίνου 33
Valsami-Jones Eva Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λονδίνου 33
Γιαννούλη Ανδριάνα Υποψήφια Διδάκτορας Γεωλογία Γαιανθράκων 33
Καλαϊτζίδης Σταύρος Ερευνήτρια Γεωλογία Γαιανθράκων 33
Λαμπράκης Νικόλαος Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας 33
Μπουζίνος Αντώνης Ερευνήτρια Γεωλογία Γαιανθράκων 33
Παπαζησίμου Στέφανος 33
Σιαβάλας Γιώργος Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωλογία Γαιανθράκων 33
Χρηστάνης Κίμων 33