Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Θεωρία και υπολογιστικές προσομοιώσεις υπερμοριακών Υλικών και διατάξεων


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Επιστήμης των υλικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Φωτεινός Δημήτριος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Καραχάλιου Παναγιώτα
Προϋπολογισμός 76.913,48 €
Διάρκεια Έργου 46 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/12/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Dunmur Καθηγητής Department of Chemistry and Southampton Liquid Crystal Institute, 24
Guillon D. Dr Groupe des Matériaux Organiques, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, Strasbourg Cedex, France 12
Kouwer P. Dr Department of Chemistry 24
Mehl Georg Dr Department of Chemistry 45
Meyer T. Dr Department of Chemistry 24
Pissis P. Καθηγητής 24
Serrano J. L. Καθηγητής Química Orgánica, Instituto de Ciencia de Materiales de AragónFacultad de Ciencias, Espana 12
Stimson Lorna Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Δενδροπολυμερών 12
Βανακάρας Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής Μοριακή Θεωρία & Υπολογιστικές Προσομοιώσεις 45
Γεωργά Σταυρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια Διηλεκτρική Φασματοσκοπία 12
Καραχάλιου Παναγιώτα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Μοριακή Θεωρία, Περίθλαση ακτινων-Χ, Διηλεκτρική Φασματοσκοπία 45
Κρητικός Γεώργιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Υπολογιστικές Προσομοιώσεις 12
Κροντηράς Χριστόφορος Επίκουρος Καθηγητής Διηλεκτρική Φασματοσκοπία 12
Μπιτσάκου Αθανασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μοριακή Θεωρία ΥΚ Αυτοοργάνωσης 12
Πασπαλάκης Εμμανουήλ Λέκτορας Κβαντικά Φαινόμενα 0
Περουκίδης Σταύρος Υποψήφιος Διδάκτορας Μοριακή Θεωρία ΥΚ Αυτοοργάνωσης 36
Πιζάνιας Μιχαήλ Καθηγητής Διηλεκτρική Φασματοσκοπία 12
Τερζής Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής Μοριακή Θεωρία & Υπολογιστικές Προσομοιώσεις 0
Τριτσάρης Γεώργιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Υπολογιστικές Προσομοιώσεις 24
Φωτεινός Δημήτριος Καθηγητής Μοριακή Θεωρία & Υπολογιστικές Προσομοιώσεις 45
Χριστόπουλος Δημήτριος Υποψήφιος Διδάκτορας Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Δενδροπολυμερών 12