Αρχική σελίδα ΕΠΕΑΕΚΠυθαγόρας Ι... Πρόγραμμα

Προσδιορισμός των Μικρομηχανισμών Αστοχίας σε Σύνθετα Υλικά μέσω In Situ Μετρήσεων των Τασικών Πεδίων


Ταυτότητα Υποέργου
Περιγραφή
Αποτελέσματα
Τμήμα Επιστήμης των υλικών
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γαλιώτης Κ.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Δάσιος Κ.
Προϋπολογισμός 83.223,91 €
Διάρκεια Έργου 39 μήνες
Έναρξη Έργου 01/03/2004
Λήξη Έργου 31/05/2007Μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιδιότητα Ερευνητικός Τομέας Διάρκεια Συνεργασίας (Σε μήνες)
Boccaccini A. Λέκτορας 46
Γαλιώτης Κ. Επιστημονική Υπεύθυνη 46
Δάσιος Κ. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Σύνθετα Υλικά 46
Μπόλλας Δ. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Σύνθετα Υλικά46 46
Μπουρόπουλος Ν. Επίκουρος Καθηγητής 46
Παρθένιος Ι. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Σύνθετα Υλικά 46