Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ (1η φάση 10/09/10, 2η φάση 28/09/10, 3η φάση 07/10/10, 4η φάση 23/10/10, 5η φάση 07/12/10, τελική φάση 31/12/2010)

Στα πλαίσια της πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη χρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας ανακοίνωσε:

Σας ενημερώνουμε ότι τελικά εγκρίθηκαν 849 προτάσεις συνολικά, εκ των οποίων οι 99 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης της ανωτέρω πράξης.

Για επιβεβαίωση των κωδικών σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κ.κ. Β. Κορμπάκη και Π. Παναγοπούλου στα τηλέφωνα 2610969054 & 2610969055, αντίστοιχα.