Πορεία Ενημέρωσης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Θαλής, Ενίσχυση μεταδιδακτορων, Αρχιμήδης ΙΙΙ)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων:

 Θαλής,  Ενίσχυση μεταδιδακτόρων,  Αρχιμήδης ΙΙΙ

http://ypepth.opengov.gr/panaretos/wp-content/uploads/2011/01/poreia-ereynitikon-programmaton_28ja11.pdf