ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι ενώ ήμασταν έτοιμοι να στείλουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες, προέκυψαν νέες διευκρινήσεις από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίες αναρτήθηκαν στις 17-2-2011 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2011/02/DIEYKRINISEIS_HRAKLEITOY_II3.pdf

Έπειτα από αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε εκ νέου τα έγγραφα που μας έχετε ήδη υποβάλει. Σε επόμενη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε, εφόσον είναι αναγκαίο, να προσκομίσετε διορθωμένα έγγραφα.