ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 24 & 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Στις 24 & 25 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ενημερωτική συνάντηση από τα στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ, Μονάδα Β3, του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τις πράξεις: «ΜΟΔΙΠ», «ΔΑΣΤΑ», «Γραφεία Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» με τη συμμετοχή  του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ΤΕΙ  Πατρών, ΤΕΙ Μεσολογγίου και ΤΕΙ Καλαμάτας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή των ιδρυμάτων για τους νέους κανονισμούς και η πρόληψη αστοχιών κατά την υλοποίηση των πράξεων καθώς και η διατύπωση προβληματισμών.

Παρακαλούμε βρείτε ακολούθως τις παρουσιάσεις που έγιναν:

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (παρουσίαση κα ΜΗΤΣΙΑΚΗ)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (παρουσίαση κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ)

ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ (παρουσίαση κ.ΠΕΠΠΕΣ)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ (παρουσίαση κ.ΦΑΤΣΕΑΣ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ