ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε την απόφαση ένταξης της πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.

Σε αυτή την πρώτη φάση εντάχθηκαν 93 από τις 99 εγκεκριμένες υποτροφίες, διότι 1 δε θα υλοποιηθεί, 2 βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω ταυτόχρονης χρηματοδότησης από το ΙΚΥ και ίσως ενταχθούν στη δεύτερη φάση και σε 3 θα γίνει αντικατάσταση υποψήφιου διδάκτορα έως 30-6-2011, οπότε θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση της ένταξης.

Ο ΕΛΚΕ θα διαβιβάσει τις επόμενες ημέρες το αίτημα χρηματοδότησης στη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η χρηματοδότηση μέσα στον Ιούλιο.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε εσείς ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, αλλά και οι υποψήφιοι διδάκτορες που επιβλέπετε.